Cevşen-ül Kebir (Cevsen Duasi)

Cevşen-ül Kebir duası uygulaması

Platform: Android
Lisans: Ücretsiz
Dil: Türkçe
Üretici: Codeling
indir.com gezginler.net
Cevşen-ül Kebir Peygamber efendimize Cebrail (a.s) tarafından vahiy yoluyla bildirilmiş çok kıymetli bir duadır. Cevşen, farsça bir kelime olup "zırh, savaş elbisesi" anlamlarına gelmektedir. Cebrail (a.s) Hz Peygambere "zırhı çıkar, bunu oku" demiştir. 
Uygulamada sayfa geçişleri animasyonludur. 
Türkçe meali ile birlikte arapça Cevşen-ül kebir duası bulunur. 
İndirme Sayfası (indir.com)
✔Animasyonlu sayfa geçişleri✔Arapça Cevşen-ül Kebir Duası✔Türkçe meali ile birlikte Arapça Cevşen-ül Kebir Duası

Cevşen Nedir?Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Terim manası Şii kaynaklarında Ehl-i Beyt tarikiyle Hz. Peygamberiz Hz. Muhammed'e isnat edilip, Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sagir olarak bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duâyı ifade eder. Ancak Cevşen-i Kebir daha meşhurdur ve "Cevşen" denilince ilk akla gelen Cevşen-i Kebir'dir. Cevşen-i Kebir Musa el-Kazım-Cafer es-Sadık-Muhammed el-Bakır-Zeynelabidin-Hz. Hüseyin ve Hz. Ali tarikiyle Hz. Peygamber'e isnat edilir..

Dinlemekten çok okumak daha faydalıdır.Şüphesiz Cevşen’i okumaya hiçbir şey alternatif olamaz, okumak daha evlâdır. Boyunda taşımanın ise; tuvalet, banyo vesâire gibi bazı necaset yerlerinde çıkarmak kaydıyla, sadece sakıncası olmadığı söylenebilirse de, okumaktan daha efdâl olduğu söylenemez. Çünkü Allah’a duâ ve münâcâta ne kadar içten katılabilirsek, o oranda istifâdemizin de fazla olacağı şüphe götürmez. Bu da bizzat dilimiz, gönlümüz, kalbimiz ve mümkün olan sâir duygu ve latîfelerimizin iştirâki ile, yani dikkatle okumamızla sağlanabilir.

Dua,zikir ve salavatın müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır.Dua kulluğun özü,ibadetin beyni,mü'minin silahıdır.Mü'minin her zaman baş vuracağı bir güç kaynağıdır.Duanın bu öneminden dolayıdır ki Cenab-ı Hak,kullarını duaya davet eder ve yapılacak duaları cevapsız bırakmayacağını bildirir.Bu ilahi davetlerden üçü şu mealdediri 'Bana dua edin,size cevap vereyim.'(Mü'min:60) 'O,iman eden ve güzel işler yapanların dualarına cevap verir.'(Şura:26) 'De ki:'Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var? ' '(Furkan:77) Allah'ı çok zikretmek hususunda da bir çok ayet ve hadis vardır.Cuma suresinin 10. ayetinde mealen 'Allah'ı çokça zikredin ki,kurtuluşa eresiniz'diye buyuran Rabbimiz,bir başka ayette ise,mealen şöyle buyurur: 'Beni zikredin ki,Ben de sizi rahmetimle anayım.'(Bakara:152) CEVŞEN ALLAHÜ TEALA'nın isimleriyle yapılan büyük bir duadır HAZRET-İ PEYGAMBER SALLALLAHÜ ALEYHİ VESELLEME CEBRAİL ALEYHİSSELAMIN VAHİYLE getirdiği'Zırhı çıkar bunu oku'dediği,gayet yüksek ve çok kıymettar bir MÜNACAT-I peygamberidir ki ZEYNEL ABİDİN radiyallahü anhdan,tevatürle rivayet edilmiştir. BEDİÜZZAMAN hazretlerininde devam ettiği bir duadır

İndirme Sayfası (gezginler.net)
Bu program şu arama sonuçlarında listelendi;