Oriflame İş Takibim

Genel network ağ kullanım uygulaması

Platform: Android
Lisans: Ücretsiz
Dil: TR , EN
Üretici: Oriflame
indir.com gezginler.net

Oriflame İş Takibim, uygulaması network ağı ile satış yapan bir kozmetik firmasının iş ağını mobil seçenekler ile sunan uygulamadır.

Bir birinden güzel kozmetik ürününü kullanıcılara network ağı satış sistemi ile sunarak geniş bir kullanıcı kitlesne hita peden Oriflame firmasının temsilcileri ile arasındaki ağı kurma ve işi profesyonel olarak mobil ortama dökmek için sunulmuş süper bir uygulamadır. Kişisel girişiniz ile alt ve üst ilişkisi ile ekip liderlerine kadar erişim seçeneği mevcut dur.

Uygulama da; kişisel grubunuzun iş durumunu takip edebilme, alt ekibinizi aktivite ederek kontrol altında tutma ve şimdiye kadar oluşmuş alt ekipleriniz dahil üyelerinizi görebilme seçeneği sunan modüller mevcut dur.

İndirme Sayfası (indir.com)

Bugünün teknolojileri, süreçlerin yönetimine, alynan kararlaryn geli?imine ve i? dünyasyndaki önemli sorulara yanyt bulmaya yardymcy olurken yüzlerce bilgiyi analiz eden güçlü araçlar sa?lamaktadyr.Oriflame Y? Aplikasyonu, ekibinizi geli?tirip size gerçek zamanly bilgi sa?layarak Ki?isel Grubunuzdaki i? süreçlerini takip etmenizi sa?lar. Özellikler:- ki?isel grubunuzun i? durumunu takip edebilirsiniz- Alt ekibinizi aktivif etmenize yardymcy olur- sonraki katalog dönemine kaç gün kaldy?yny görürsünüz- tüm ekibinizi görebilirsiniz- cep telefonunuzdaki l özellikleri kullanarak ki?isel grubunuzdaki herhangi bir Dany?man ile ileti?ime geçebilirsiniz- yeni ba?layan Dany?manlarla ilgilenebilir ve Ho?geldiniz Programy performanslaryny takip edebilirsiniz

İndirme Sayfası (gezginler.net)
Bu program şu arama sonuçlarında listelendi;